Javne nabave 2016


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Nabava usluga održavanja..."

10 10 2016 // Categories :

Na temelju članka 64. stavak 1. točka b) najniža cijena, članka 70. stavak 1.,3. i 6. Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 03-P-14/16 od 05.10.2016. godine, u postupku javne nabave usluga - Nabava usluga održavanja kanalizacijske mreže općine Čitluk", Ugovorno tijelo Javnog poduzeća „Broćanac“ d.o.o. Čitluk donijelo je

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
Categories

Archives