Javne nabave 2017


You are browsing archive : 2017


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Objavljeno

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Read More

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Objavljeno

Na temelju članka 64. stavak 1. točka b) najniža cijena, članka 70. stavak 1.,3. i 6. Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 04-P-38/17 od 12.12.2017. godine, u postupku javne nabave radova - Održavanje deponije komunalnog otpada, Ugovorno tijelo Javnog poduzeća „Broćanac“ d.o.o. Čitluk donijelo je

Read MoreODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA - OTVORENI POSTUPAK

Objavljeno

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA - OTVORENI POSTUPAK

Read MorePlan nabave 2017

Objavljeno

JP Broćanac d.o.o. Čitluk je na sjednici donijelo Odluku o utvrđivanju Plana javnih nabava Javnog poduzeće Broćanac d.o.o. Čitluk za 2017. godinu.

Read More

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Objavljeno

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA - OTVORENI POSTUPAK

Read More

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Objavljeno

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA - OTVORENI POSTUPAK

Read More

Categories