Javne nabave 2017


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

02 01 2017 // Categories :

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA - OTVORENI POSTUPAK

Na temelju članka 64. stavak 1. točka a) ekonomski najpovoljnija ponuda¸ članka 70. stavak 1.,3. i 6. Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 05-P-19/16 od 30.01.2017. godine, u postupku javne nabave roba - Nabava goriva i lož ulja, Ugovorno tijelo Javnog poduzeća „Broćanac“ d.o.o. Čitluk donijelo je O D L U K U o izboru najpovoljnijeg ponuditelja


Categories

Archives