Javne nabave 2017


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

12 19 2017 // Categories :

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVIJESTI O NABAVI

Na temelju članka 64. stavak 1. točka b) najniža cijena¸ članka 70. stavak 1.,2.,3. i 6.
Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14), na Preporuku Povjerenstva za
javnu nabavu broj: 05-P-33/17 od 11.12.2017. godine, u postupku javne nabave usluga –
Redovnog godišnjeg održavanja postrojenja i sustava daljinskog nadzora na objektima
vodoopskrbe općine Čitluk donijelo je
O D L U K U...(u prilogu)Categories

Archives