Javne nabave 2016Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Nabava radova za održavanje deponije..."

Objavljeno

Na temelju članka 64. stavak 1. točka b) najniža cijena, članka 70. stavak 1.,3. i 6. Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 04-P-17/16 od 10.11.2016. godine, u postupku javne nabave radova - "Nabava radova za održavanje deponije komunalnog otpada općine Čitluk", Ugovorno tijelo Javnog poduzeća „Broćanac“ d.o.o. Čitluk donijelo je

Read More

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Nabava usluga održavanja..."

Objavljeno

Na temelju članka 64. stavak 1. točka b) najniža cijena, članka 70. stavak 1.,3. i 6. Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 03-P-14/16 od 05.10.2016. godine, u postupku javne nabave usluga - Nabava usluga održavanja kanalizacijske mreže općine Čitluk", Ugovorno tijelo Javnog poduzeća „Broćanac“ d.o.o. Čitluk donijelo je

Read More

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Nabava plinskog klora"

Objavljeno

Na temelju članka 64. stavak 1. točka b) najniža cijena¸ članka 70. stavak 1.,3. i 6. Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-P-08/16 od 26.07.2016. godine, u postupku javne nabave roba - Nabava plinskog klora, Ugovorno tijelo Javnog poduzeća „Broćanac“ d.o.o. Čitluk donijelo je

Read More

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Objavljeno

Na temelju članka 64. stavak 1. točka a) ekonomski najpovoljnija ponuda¸ članka 70. stavak 1.,3. i 6. Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 06-01-P/16 od 27.04.2016. godine, u postupku javne nabave roba - Nabava vodovodnog materijala, Ugovorno tijelo Javnog poduzeća „Broćanac“ d.o.o. Čitluk donijelo je

Read More

Plan nabave 2016

Objavljeno

JP Broćanac d.o.o. Čitluk je na sjednici donijelo Odluku o utvrđivanju Plana javnih nabava Javnog poduzeće Broćanac d.o.o. Čitluk za 2016. godinu.

Read More

Naziv kategorije