Javne nabave 2016


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Nabava plinskog klora"

33082016Thu, 04 Aug 2016 08:23:33 +000031 // Kategorije :

Na temelju članka 64. stavak 1. točka b) najniža cijena¸ članka 70. stavak 1.,3. i 6. Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-P-08/16 od 26.07.2016. godine, u postupku javne nabave roba - Nabava plinskog klora, Ugovorno tijelo Javnog poduzeća „Broćanac“ d.o.o. Čitluk donijelo je

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja -

detalji u PDF formatu u prilogu....


Dodatni dokumenti/prilozi

Naziv kategorije

Arhiva