Javne nabave 2017


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

08102017Fri, 28 Apr 2017 10:52:08 +000030 // Kategorije :

Na temelju članka 64. stavak 1. točka b) najniža cijena, članka 70. stavak 1.,2., 3. i 6. Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-P-13/17 od 27.04.2017. godine, u postupku javne nabave roba - Nabava vodomjera i rezervnih dijelova za vodomjere donijelo je O D L U K U o izboru najpovoljnijeg ponuditelja:


Dodatni dokumenti/prilozi

Naziv kategorije

Arhiva