Javne nabave 2017


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

55102017Tue, 12 Dec 2017 22:14:55 +000031 // Kategorije :

Na temelju članka 64. stavak 1. točka b) najniža cijena, članka 70. stavak 1.,3. i 6. Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 04-P-38/17 od 12.12.2017. godine, u postupku javne nabave radova - Održavanje deponije komunalnog otpada, Ugovorno tijelo Javnog poduzeća „Broćanac“ d.o.o. Čitluk donijelo je

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja


Dodatni dokumenti/prilozi

Naziv kategorije

Arhiva