Javne nabave 2017


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

28022017Tue, 14 Feb 2017 14:24:28 +000028 // Kategorije :

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA - OTVORENI POSTUPAK

Na temelju članka 64. stavak 1. točka b) najniža cijena, članka 70. stavak 1.,3. i 6. Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 06-P-20/16 od 09.02.2017. godine, u postupku javne nabave roba - Nabava građevinskih radova za redovno održavanje vodovodne i kanalizacijske mreže općine Čitluk i Ugovorno tijelo Javnog poduzeća „Broćanac“ d.o.o. Čitluk donijelo je O D L U K U o izboru najpovoljnijeg ponuditelja


Dodatni dokumenti/prilozi

Naziv kategorije

Arhiva