Javne nabave 2017


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA - OTVORENI POSTUPAK

25012017Thu, 20 Apr 2017 13:37:25 +000030 // Kategorije :

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA - OTVORENI POSTUPAK

Na temelju članka 64. stavak 1. točka b) najniža cijena, članka 70. stavak 1.,3. i 6. Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 01-P-08/17 od 10.04.2017. godine, u postupku javne nabave usluga Servisiranja i održavanja teretnih i osobnih vozila donijelo je O D L U K U o izboru najpovoljnijeg ponuditelja


Dodatni dokumenti/prilozi

Naziv kategorije

Arhiva