Javne nabave 2017


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA - OTVORENI POSTUPAK

00082017Thu, 30 Nov 2017 20:01:00 +000030 // Kategorije :

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA - OTVORENI POSTUPAK

Na temelju članka 64. stavak 1. točka b) najniža cijena¸ članka 70. stavak 1.,3. i 6. Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 03-P-33/17 od 20.11.2017. godine, u postupku javne nabave usluga - Održavanje opreme za dezinfekciju vode donijelo  je O D L U K U o izboru najpovoljnijeg ponuditelja


Dodatni dokumenti/prilozi

Naziv kategorije

Arhiva