ObavijestiODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuditelja...LOT2

Objavljeno

Na temelju članka 64. stavak (1) točka (b) najniže cijena i članka 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavama ("Sl. glasnik BiH", br. 39 / 14) na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 01-P-04-2/20 od 18.03.2020. godine, u postupku javne nabave usluga- "Servisiranje i održavanje osobnih vozila - LOT2", Ugovorno tijelo donijelo je:

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Read More

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuditelja ... LOT1

Objavljeno

Na temelju članka 64. stavak (1) točka (b) najniže cijena i članka 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavama ("Sl. glasnik BiH", br. 39 / 14) na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 01-P-04-1/20 od 18.03.2020. godine, u postupku javne nabave usluga- "Servisiranje i održavanje teretnih vozila - LOT1", Ugovorno tijelo donijelo je:

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Read More

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja...

Objavljeno

Na temelju članka 64. stavak (1) točka (b) najniže cijena i članka 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavama ("Sl. glasnik BiH", br. 39 / 14) na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj:08-P-50/19 od 26.02.2020. godine, u postupku javne nabave usluga- "Nabava nafte i naftnih derivata", Ugovorno tijelo donijelo je:

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Read More

Plan nabave za 2020.godinu

Objavljeno

Na temelju članka 17., stavak(2) Zakona o javnim nabavama (Službeni glasnik BiH broj 39/14) i Statuta Javnog poduzeća "Broćanac" d.o.o. Čitluk, direktor Javnog poduzeće "Broćanac" d.o.o. Čitluk donio je:

Read More

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave...

Objavljeno

Na temelju članka 64. stavak (1) točka (b) najniže cijena i članka 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavama ("Sl. glasnik BiH", br. 39 / 14) na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj:06-P-49/19 od 20.12.2019. godine, u postupku javne nabave usluga- "Nabava usluga održavanja i servisa crpki i elektromotora", direktor Javnog poduzeća „Broćanac“ d.o.o. Čitluk“, donio je:

Read More

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u Konkurentskom postupku...

Objavljeno

Na temelju članka 64. stavak (1) točka (b) najniže cijena i članka 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavama ("Sl. glasnik BiH", br. 39 / 14) na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj:07-P-51/19 od 20.12.2019. godine, u postupku javne nabave radova - izvođenje radova "Vodovod Biletići-Durakovići", općina Čitluk, direktor Javnog poduzeća „Broćanac“ d.o.o. Čitluk“, donijelo je:

ODLUKU


o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u Konkurentskom postupku javne nabave uz korištenje e-aukcije u predmetu nabave radova - izvođenje radova "Vodovod Bileići-Durakovići općina Čitluk"

u prilogu...

Read More

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja...Plinski klor i polielektroliti

Objavljeno

Na temelju članka 64. stavak (1) točka (b) najniže cijena i članka 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavama ("Sl. glasnik BiH", br. 39 / 14) na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj:05-P-46/19 od 03.12.2019. godine, u postupku javne nabave roba- "Nabava plinskog klora i polielektrolita", direktor Javnog poduzeća „Broćanac“ d.o.o. Čitluk“, donijelo je: 

ODLUKU

Read More

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja - Sanacija...

Objavljeno

Na temelju članka 64. stavak (1) točka (b) najniže cijena i članka 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavama ("Sl. glasnik BiH", br. 39 / 14) na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj:04-P-40/19 od 09.10.2019. godine, u postupku javne nabave radova - "Sanacija distribucijskog cjevovoda DN300 u Broćanskij ulici - Faza V", direktor Javnog poduzeća „Broćanac“ d.o.o. Čitluk“, Javno poduzeće „Broćanac“ d.o.o. Čitluk, donio je

ODLUKU

Read More

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Objavljeno

Na temelju članka 64. stavak (1) točka (b) najniže cijena i članka 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, br. 39 / 14)

na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj:03-P-38/19 od 09.09.2019. godine, u postupku javne nabave radova

Read More

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Objavljeno

Na temelju članka 64. stavak (1) točka (b) najniže cijena i članka 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, br. 39 / 14)

Read More

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Objavljeno

Broj: 01-O-03/19

Read More


Plan nabave za 2019. godinu

Objavljeno

U prilogu možete preuzeti usvojeni PLan nabave za 2019. godinu.

Read More

Plan nabave za 2018. godinu

Objavljeno

Na temelju članka 17. Zakona o javnim nabavama (Službeni glasnik BiH broj 39/14) i članka 2. Odluke Nadzornog Odbora Javnog poduzeća "Broćanac" d.o.o. Čitluk, a u skladu sa Financijskim planom JP "Broćanac" d.o.o. Čitluk za 2018. godinu, Ugovorno tijelo donosi:

Read More

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

Objavljeno

U prilogu se nalazi "OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA" broj 143-1-1-7-5-2/17

Read More

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

Objavljeno

U prilogu se nalazi "OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA" broj 143-1-3-9-5-4/17

Read More

Registar Ugovora 2016.

Objavljeno

U prilogu se nalazi registar Ugovora za 2016. godinu.

Read More

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Objavljeno

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Read More

JAVNA PRODAJA RABLJENOG VOZILA PUTEM PISANE DRAŽBE

Objavljeno

Predmet prodaje je vozilo:

Read More

Naziv kategorije