Obavijesti


Pregledavate arhivu : 2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja...Plinski klor i polielektroliti

Objavljeno

Na temelju članka 64. stavak (1) točka (b) najniže cijena i članka 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavama ("Sl. glasnik BiH", br. 39 / 14) na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj:05-P-46/19 od 03.12.2019. godine, u postupku javne nabave roba- "Nabava plinskog klora i polielektrolita", direktor Javnog poduzeća „Broćanac“ d.o.o. Čitluk“, donijelo je: 

ODLUKU

Read More

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja - Sanacija...

Objavljeno

Na temelju članka 64. stavak (1) točka (b) najniže cijena i članka 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavama ("Sl. glasnik BiH", br. 39 / 14) na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj:04-P-40/19 od 09.10.2019. godine, u postupku javne nabave radova - "Sanacija distribucijskog cjevovoda DN300 u Broćanskij ulici - Faza V", direktor Javnog poduzeća „Broćanac“ d.o.o. Čitluk“, Javno poduzeće „Broćanac“ d.o.o. Čitluk, donio je

ODLUKU

Read More

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Objavljeno

Na temelju članka 64. stavak (1) točka (b) najniže cijena i članka 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, br. 39 / 14)

na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj:03-P-38/19 od 09.09.2019. godine, u postupku javne nabave radova

Read More

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Objavljeno

Na temelju članka 64. stavak (1) točka (b) najniže cijena i članka 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, br. 39 / 14)

Read More

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Objavljeno

Broj: 01-O-03/19

Read More


Plan nabave za 2019. godinu

Objavljeno

U prilogu možete preuzeti usvojeni PLan nabave za 2019. godinu.

Read More

Naziv kategorije