Odluka – “Održavanje kanalizacijske mreže

Na temelju članka 64. stavak (1) točka (b) najniže cijena i članka 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavama (“Sl. glasnik BiH”, br. 39 / 14) na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 04-P-22/20 od 29.06.2020. godine, u postupku javne nabave roba- “Održavanje kanalizacijske mreže”, direktor Javnog poduzeća “Broćanac” d.o.o Čitluk donio je
ODLUKU