Provjerite stanje računa

Prilikom izdavanja računa kako je vidljivo na slici ispod koja služi kao primjer, svaki korisnik je dobio jedinstvenu korisničku šifru i lozinku. Time je omogućeno našim korisnicima elektronska provjera stanja računa. Pritiskom na gumb koji se nalazi ispod slike otvara se Web aplikacija u koju unosite Vašu korisničku šifru i lozinku koju ste dobili na računu te se prijavljujete u sustav za provjeru stanja računa.