Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Na temelju članka 64. stavak 1. točka b) najniža cijena i članak 70. stavak (1), (3) i (6). Zakona o javnim nabavama BiH (“Sl. glasnik BiH”, broj:39/14), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-P-17/21 od 23.07.2021. godine, u postupku javne nabave robe – Nabava i ugradnja crpke u crpnu postaju “Ograđenici” u sklopu vodoopskrbnog sustav općine Čitluk, direktor Jvanog poduzeća “Broćanac” d.o.o. Čitluk donio je: