Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u Konkurentskom postupku…

Na temelju članka 64. stavak (1) točka (b) najniže cijena i članka 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavama (“Sl. glasnik BiH”, br. 39 / 14) na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj:07-P-51/19 od 20.12.2019. godine, u postupku javne nabave radova – izvođenje radova “Vodovod Biletići-Durakovići”, općina Čitluk, direktor Javnog poduzeća „Broćanac“ d.o.o. Čitluk“, donijelo je: