ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuditelja…LOT2

Na temelju članka 64. stavak (1) točka (b) najniže cijena i članka 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavama (“Sl. glasnik BiH”, br. 39 / 14) na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 01-P-04-2/20 od 18.03.2020. godine, u postupku javne nabave usluga- “Servisiranje i održavanje osobnih vozila – LOT2”, Ugovorno tijelo donijelo je:

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja