Javne nabave 2016

aaaa

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja “Nabava radova za održavanje deponije…”

Na temelju članka 64. stavak 1. točka b) najniža cijena, članka 70. stavak 1.,3. i 6. Zakona o…

aaaa

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja “Nabava usluga održavanja…”

Na temelju članka 64. stavak 1. točka b) najniža cijena, članka 70. stavak 1.,3. i 6. Zakona o…

aaaa

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja “Nabava plinskog klora”

Na temelju članka 64. stavak 1. točka b) najniža cijena¸ članka 70. stavak 1.,3. i 6. Zakona o…

aaaa

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Na temelju članka 64. stavak 1. točka a) ekonomski najpovoljnija ponuda¸ članka 70. stavak 1.,3. i 6. Zakona…

aaaa

Plan nabave 2016

JP Broćanac d.o.o. Čitluk je na sjednici donijelo Odluku o utvrđivanju Plana javnih nabava Javnog poduzeće Broćanac d.o.o.…