ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Na temelju članka 64. stavak 1. točka b) najniža cijena prihvatljive ponude¸ članka 70. stavak 1.,2.,3. i 6. Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14 u daljnjem tekstu Zakon), i preporuke Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-P-18/18 od 17.10.2018. godine, u postupku Javne babave radova – Građevinski radovi na rekonstrukciji cjevovoda “Sanacija distribucijskog cjevovoda DN300 u Broćanskoj ulici – faza IV”, donijelo je

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA