ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

OTVORENI POSTUPAK

Na temelju članka 64. stavak 1. točka b) najniža cijena¸ članka 70. stavak 1.,2.,3. i 6. Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-P-10/18 od 23.25.2018. godine, u postupku javne nabave roba– Nabava potopne (bunarske) crpke donijelo je

O D L U K U o izboru najpovoljnijeg ponuditelja