Plan nabave za 2018. godinu

Na temelju članka 17. Zakona o javnim nabavama (Službeni glasnik BiH broj 39/14) i članka 2. Odluke Nadzornog Odbora Javnog poduzeća “Broćanac” d.o.o. Čitluk, a u skladu sa Financijskim planom JP “Broćanac” d.o.o. Čitluk za 2018. godinu, Ugovorno tijelo donosi:

Plan Nabave javnog poduzeća “Broćanac” d.o.o. Čitluk za 2018. godinu