Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja – Sanacija…

Na temelju članka 64. stavak (1) točka (b) najniže cijena i članka 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavama (“Sl. glasnik BiH”, br. 39 / 14) na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj:04-P-40/19 od 09.10.2019. godine, u postupku javne nabave radova – “Sanacija distribucijskog cjevovoda DN300 u Broćanskij ulici – Faza V”, direktor Javnog poduzeća „Broćanac“ d.o.o. Čitluk“, Javno poduzeće „Broćanac“ d.o.o. Čitluk, donio je

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po Otvorenom postupku javne nabave “Sanacija distribucijskog cjevovoda DN300 u Broćanskij ulici – Faza V”