ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Na temelju članka 64. stavak (1) točka (b) najniže cijena i članka 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, br. 39 / 14)

na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj:03-P-38/19 od 09.09.2019. godine, u postupku javne nabave radova

– “Održavanje opreme za dezinfekciju vode” Javnog poduzeća „Broćanac“ d.o.o. Čitluk“, Javno poduzeće „Broćanac“ d.o.o. Čitluk, donio je

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po Otvorenom postupku javne nabave Održavanje opreme za dezinfekciju vode