Prezentiran projekt izgradnje dijela lokalne kanalizacijske mreže za Međugorje i Bijakoviće

Projekt izgradnje tri kraka lokalne kanalizacijske mreže u mjesnim zajednicama Međugorje i Bijakovići prezentiran je jučer u službenim prostorijama Općine Čitluk. Izrađivač projekta je Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, a načelniku općine Čitluk Ivi Jerkiću, predsjedniku Općinskog vijeća Čitluk Marinu Radišiću, predstavnicima MZ Međugorje i Bijakovići, predstavnicima općinskih službi i javnih poduzeća Broting i Broćanac projekt je prezentirao doc. dr. sc. Željko Rozić sa Građevinskog fakulteta.

Prvi krak lokalne kanalizacijske mreže iz jučer prezentiranog projekta odnosi se na ulicu od Krstina do Lukoća, drugi na ulicu koja se proteže od raskrižja Podbrdo – Vionica (kod Foruma) i prolazi pored Osnovne škole Bijakovići sve do Lukoća, dok je treći krak lokalne kanalizacijske mreže ovim projektom predviđen od Ćorkova doca do Lukoća.

– Jučer smo imali prezentaciju projekta izgradnje tri kraka lokalne kanalizacijske mreže, tj. tri ulice koje bi se povezale na glavni kanalizacijski kolektor.  Na području ovih ulica planirana je izgradnja lokalne kanalizacijske mreže i njeno povezivanje na glavni kolektor  a u konačnici i na uređaj za pročišćavanje u Potpolju. Projekt je prezentiran predstavnicima MZ Međugorje i Bijakovići, općinskim službama i javnim poduzećima Broting i Broćanac. Svi smo se složili da projekt pošaljemo na reviziju i da nakon toga idemo u raspisivanje natječaja za izgradnju ova tri kraka. Uz izgradnju tri kraka lokalne kanalizacijske mreže istovremeno ćemo raditi  projekte ostalih lokalnih mreža u Međugorju i Bijakovićima za izgradnju kanalizacije – kazao je načelnik općine Čitluk Ivo Jerkić u izjavi za medije.

Načelnik Jerkić ovom je prigodom posjetio i kako su radovi na izgradnji tlačnog voda i dijela glavnog kolektora od Potpolja do visokotlačne pumpne stanice u Međugorju već započeli, ali i napomenuo kako je Europska komisija u izgradnju visokotlačne pumpne stanice i proširenje uređaja za pročišćavanje u Potpolju za dodatnih 7000 ekvivalenata uložila približno milijun eura.

(preuzeto s www.citluk.ba)