ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Na temelju članka 64. stavak (1) točka (b) najniže cijena i članka 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, br. 39 / 14)

na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj:01-02-P/19 od 06.06.2019. godine, u postupku javne nabave radova – “Građevinski radovi za redovno održavanje vodovodne i kanalizacijske mreže općine Čitluk” Javnog poduzeća „Broćanac“ d.o.o. Čitluk“, direktor Javnog poduzeća „Broćanac“ d.o.o. Čitluk, donio je

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po Otvorenom postupku javne nabave Građevinski radovi za redovno održavanje vodovodne i kanalizacijske mreže općine Čitluk