Javne nabave 2021

Javne nabave

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Na temelju članka 64. stavak 1. točka b) najniža cijena i članka 70. stavak (1), (3) i (6).…

Javne nabave

Odluka o usvajanju plana nabave za 2021. godinu

Na temelju članka 17., stavak(2) Zakona o javnim nabavama (Službeni glasnik BiH broj 39/14) i Statuta Javnog poduzeća…

Javne nabave

Plan nabave za 2021. godinu

Na temelju članka 17., stavak(2) Zakona o javnim nabavama (Službeni glasnik BiH broj 39/14) i Statuta Javnog poduzeća…