Javne nabave 2020

aaaa

Odluka – “Održavanje kanalizacijske mreže

Na temelju članka 64. stavak (1) točka (b) najniže cijena i članka 70. st. 1., 3. i 6.…

aaaa

ODLUKA u predmetu nabave ..Vodomjeri…

Odluku

aaaa

ODLUKA u predmetu nabave…

Na temelju članka 64. stavak (1) točka (b) najniže cijena i članka 70. st. 1., 3. i 6.…

aaaa

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuditelja…LOT2

Na temelju članka 64. stavak (1) točka (b) najniže cijena i članka 70. st. 1., 3. i 6.…

aaaa

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuditelja … LOT1

Na temelju članka 64. stavak (1) točka (b) najniže cijena i članka 70. st. 1., 3. i 6.…

aaaa

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja…

Na temelju članka 64. stavak (1) točka (b) najniže cijena i članka 70. st. 1., 3. i 6.…

aaaa

Plan nabave za 2020.godinu

Na temelju članka 17., stavak(2) Zakona o javnim nabavama (Službeni glasnik BiH broj 39/14) i Statuta Javnog poduzeća…

aaaa

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave…

Na temelju članka 64. stavak (1) točka (b) najniže cijena i članka 70. st. 1., 3. i 6.…

aaaa

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u Konkurentskom postupku…

Na temelju članka 64. stavak (1) točka (b) najniže cijena i članka 70. st. 1., 3. i 6.…