Javne nabave 2018

aaaa

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA Na temelju članka 64. stavak 1. točka b) najniža cijena prihvatljive ponude¸ članka…

aaaa

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA Na temelju članka 64. stavak 1. točka b) najniža cijena¸ članka 70. stavak…

aaaa

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA OTVORENI POSTUPAK Na temelju članka 64. stavak 1. točka b) najniža cijena¸ članka…

aaaa

Plan nabave za 2018. godinu

Na temelju članka 17. Zakona o javnim nabavama (Službeni glasnik BiH broj 39/14) i članka 2. Odluke Nadzornog…